.

o nas

 

Kancelaria Adwokacka Marcin Jelec świadczy pomoc prawną od kilkunastu lat. Prawo jest naszą pasją, którą rozwijamy i która nas rozwija.

Wychodzimy poza schematy, działamy innowacyjnie, proponujemy  nieszablonowe rozwiązania.

Naszym celem jest profesjonalne wsparcie i skuteczne rozwiązania problemów prawnych naszych klientów. Działając w ramach obowiązujących norm prawnych, oferujemy obsługę prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

zespół

Filarami zespołu są adw. Marcin Jelec, r.pr. Patrycja Kumosińska oraz adw. Jan Przeor.

Na potrzeby poszczególnych postępowań prawnych współpracujemy ze sprawdzonym gronem ekspertów i biegłych sądowych.

 

specjalizacje

Specjalizujemy się w prawie cywilnym i gospodarczym, a w zakresie nieruchomości również w prawie administracyjnym. Pomoc prawna udzielana jest w procesach sądowych, a także w formie opinii prawnych, umów i bieżącego doradztwa.

Do obszarów, w których mamy szczególnie bogate doświadczenie, należy zaliczyć:

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Usługi prawne w zakresie m.in:

 • funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • prawa spółdzielczego
 • prawa budowlanego
 • rekompensat za wywłaszczenia
 • zwrotu nieruchomości

Dziedzina prawa, w której wysokie kompetencje Kancelarii znajdują odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie klientów. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz deweloperzy doceniają zarówno stałą współpracę z nami, jak i nasze wsparcie w konkretnych kwestiach prawnych. [więcej]

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

W pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z prawem nieruchomości, w tym umowami m.in.:

 • najmu
 • dzierżawy
 • użyczenia
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • zlecenia
 • o świadczenie usług

POSTĘPOWANIA PROCESOWE

Kompleksowe postępowania procesowe, w szczególności:

 • postępowania o zapłatę
 • o nakazanie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwał
 • o realizację uprawnień z rękojmi i gwarancji, w tym przeciwko deweloperom
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • o przywrócenie posiadania
 • o ochronę prawa własności
 • o ustanowienie służebności
 • o zabezpieczenie dowodu

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych:

 • komorniczych, w tym z nieruchomości
 • o wyjawienie majątku dłużnika
 • o wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • wpisy hipoteki przymusowej

PRAWO PRACY

Usługi prawne w szerokim zakresie, a w szczególności w sprawach o:

 • o wynagrodzenie za pracę i przywrócenie do pracy
 • o mobbing
 • o ustalenie stosunku pracy
 • o nadgodziny

PRAWO AUTORSKIE

Pomoc prawna przedsądowa oraz reprezentacja przed sądem w sprawach o zaprzestanie naruszeń praw autorskich i dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nasze doświadczenie obejmuje działania związane przede wszystkim z fotografią, w szczególności sprawy z zakresu:

 • korzystania z dzieła bez zgody twórcy
 • odszkodowań
 • zakazu korzystania

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Prawo spółdzielcze i uregulowania dotyczące wspólnot mieszkaniowych to dziedzina prawa, w której wysokie kompetencje Kancelarii, jakość i efektywność udzielanej pomocy znajdują odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie klientów. Obsługujemy wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz deweloperów.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

 • funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • prawa spółdzielczego
 • prawa budowlanego

Kompleksowe świadczenie pomocy prawnej na rzecz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wymaga nie tylko znajomości przepisów z zakresu prawa administracyjnego, ustawy o własności lokali oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i Kodeksu cywilnego, ale przede wszystkim dużego doświadczenia, związanego z praktycznym aspektem funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria może wykazać się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej kilkudziesięciu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w tym poprzez stałą opiekę prawną. Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzeniem umów, których stroną są spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • sporządzaniem projektów uchwał właścicieli lokali i walnego zgromadzenia
 • sporządzeniem opinii i informacji prawnych
 • dochodzeniem roszczeń z tytułu opłat należnych od członków wspólnot i spółdzielni
 • reprezentacją przez organami administracji budowlanej
 • reprezentacją w procesach z deweloperami
 • reprezentacją właścicieli lokali w sporach ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami
 • sporządzeniem audytów prawnych wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • uczestnictwem w zebraniach właścicieli lokali i walnych zgromadzeniach
 • reprezentacją przed sądami, w tym w sprawach dotyczących uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwał o zapłatę, w sprawach z zakresu prawa pracy, o zapłatę należności, odszkodowania czy zadośćuczynienia

kontakt

-
Kancelaria Adwokacka | Marcin Jelec
ul. Pańska 98 lok. 63
00 – 837 Warszawa
-
tel. + 48 22 299 59 90
tel. + 48 22 253 94 13
faks + 48 22 258 32 94
-

-

-
-