specjalizacje kolory

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Usługi prawne w zakresie m.in:

 • funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych
 • prawa spółdzielczego
 • prawa budowlanego
 • rekompensat za wywłaszczenia
 • zwrotu nieruchomości

Dziedzina prawa, w której wysokie kompetencje Kancelarii znajdują odzwierciedlenie w stale rosnącej liczbie klientów. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie oraz deweloperzy doceniają zarówno stałą współpracę z nami, jak i nasze wsparcie w konkretnych kwestiach prawnych. [więcej]

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

W pełnym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów związanych z prawem nieruchomości, w tym umowami m.in.:

 • najmu
 • dzierżawy
 • użyczenia
 • o dzieło
 • o roboty budowlane
 • zlecenia
 • o świadczenie usług

POSTĘPOWANIA PROCESOWE

Kompleksowe postępowania procesowe, w szczególności:

 • postępowania o zapłatę
 • o nakazanie
 • o ochronę dóbr osobistych
 • o uchylenie, stwierdzenie nieważności lub nieistnienia uchwał
 • o realizację uprawnień z rękojmi i gwarancji, w tym przeciwko deweloperom
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • o przywrócenie posiadania
 • o ochronę prawa własności
 • o ustanowienie służebności
 • o zabezpieczenie dowodu

POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNE

Skuteczne prowadzenie postępowań egzekucyjnych:

 • komorniczych, w tym z nieruchomości
 • o wyjawienie majątku dłużnika
 • o wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
 • wpisy hipoteki przymusowej

PRAWO PRACY

Usługi prawne w szerokim zakresie, a w szczególności w sprawach o:

 • o wynagrodzenie za pracę i przywrócenie do pracy
 • o mobbing
 • o ustalenie stosunku pracy
 • o nadgodziny

PRAWO AUTORSKIE

Pomoc prawna przedsądowa oraz reprezentacja przed sądem w sprawach o zaprzestanie naruszeń praw autorskich i dochodzenia roszczeń z tego tytułu. Nasze doświadczenie obejmuje działania związane przede wszystkim z fotografią, w szczególności sprawy z zakresu:

 • korzystania z dzieła bez zgody twórcy
 • odszkodowań
 • zakazu korzystania